WIECZÓR WAWELSKI

Występ zespołu tańców dawnych CRACOVIA DANZA na Wawelu w sali Senatorskiej.
Przedstawienie MASKARADA KRÓLOWEJ BONY zorganizowane przez Filharmonie im. Karola Szymanowskiego w Krakowie przez p.o. Dyrektora Jacek Berwaldt.
Zdjęcia zrealizowane 9 stycznia 2008r. w ramach koncertu Wieczory Wawelskie.

Prace można zamówić w tym celu skontaktuj się z nami.